Ontwikkelingen ZHD Stevedores

ZHD in the media

5 november 2021

ZHD Stevedores (ZHD) moderniseert haar home terminal en beoogt het Prins Willem Alexander terrein (PWA-terrein) te ontwikkelen.

Ontwikkelingen ZHD Stevedores

ZHD Stevedores (ZHD) moderniseert haar home terminal en beoogt het Prins Willem Alexander terrein (PWA-terrein) te ontwikkelen.

Wat houden de plannen in?

ZHD heeft een  aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning in voorbereiding. Deze vergunning heeft betrekking op de bestaande activiteiten op onze home terminal aan de ’s-Gravendeelsedijk te Dordrecht en het in gebruik nemen van het PWA-terrein aan de Pieter Hoebeeweg, tevens in het zeehavengebied te Dordrecht. Met deze uitbreiding kan ZHD voorzien in noodzakelijke extra ruimte voor tussenopslag van te ontvangen en te verschepen goederen en ontstaat er, wanneer het PWA- terrein in gebruik is genomen, ruimte om op de home terminal efficiënter te kunnen werken.

Eén nieuwe overzichtelijke vergunning voor de bestaande en de nieuwe terminal.

De laatste algehele herziening van onze huidige vergunning dateert van meer dan 10 jaar geleden. In de loop der jaren zijn hierop diverse aanpassingen verricht. Met deze vergunningaanvraag komen al deze losse deelvergunningen te vervallen en ontstaat er weer één overzichtelijke vergunning waarin dan alle deelvergunningen eveneens zijn opgenomen.

Wat betekenen de plannen voor de omgeving?

De totale vergunde op- en overslag capaciteit van ZHD in volume neemt niet toe, maar zal worden verdeeld over de home terminal en het PWA-terrein. De activiteiten en dienstverlening die ZHD voor haar klanten uitvoert blijven hetzelfde. Er komt wel extra ruimte om goederen te kunnen op- en overslaan. Dat vertaalt zich vooral in het efficiënter kunnen gebruiken van onze home terminal.

Bewonersavond op donderdag 11 november 2021 in Meeting House te Dordrecht.

Om onze plannen toe te lichten organiseert ZHD een bewonersavond. Deze vindt plaats op donderdag 11 november 2021 vanaf 19.30 uur in Meeting House aan de Johan de Wittstraat 2 in het centrum van Dordrecht.

Tijdens deze bijeenkomst geven wij een toelichting en bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Daarnaast informeren wij de aanwezigen over het vervolgproces. Op de bewonersavond zijn tevens medewerkers van Gemeente Dordrecht en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Indien u deel wilt nemen aan de bewonersavond, dan kunt u zich tot uiterlijk 10 november 2021 aanmelden door een een email sturen naar info@zhd.nl, onder vermelding van “aanmelding bewonersavond”.  Voor eventuele vragen kunt u tevens een email naar dit adres sturen.

Ontwikkelingen ZHD Stevedores

ZHD Stevedores (ZHD) moderniseert haar home terminal en beoogt het Prins Willem Alexander terrein (PWA-terrein) te ontwikkelen.

Wat houden de plannen in?

ZHD heeft een  aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning in voorbereiding. Deze vergunning heeft betrekking op de bestaande activiteiten op onze home terminal aan de ’s-Gravendeelsedijk te Dordrecht en het in gebruik nemen van het PWA-terrein aan de Pieter Hoebeeweg, tevens in het zeehavengebied te Dordrecht. Met deze uitbreiding kan ZHD voorzien in noodzakelijke extra ruimte voor tussenopslag van te ontvangen en te verschepen goederen en ontstaat er, wanneer het PWA- terrein in gebruik is genomen, ruimte om op de home terminal efficiënter te kunnen werken.

Eén nieuwe overzichtelijke vergunning voor de bestaande en de nieuwe terminal.

De laatste algehele herziening van onze huidige vergunning dateert van meer dan 10 jaar geleden. In de loop der jaren zijn hierop diverse aanpassingen verricht. Met deze vergunningaanvraag komen al deze losse deelvergunningen te vervallen en ontstaat er weer één overzichtelijke vergunning waarin dan alle deelvergunningen eveneens zijn opgenomen.

Wat betekenen de plannen voor de omgeving?

De totale vergunde op- en overslag capaciteit van ZHD in volume neemt niet toe, maar zal worden verdeeld over de home terminal en het PWA-terrein. De activiteiten en dienstverlening die ZHD voor haar klanten uitvoert blijven hetzelfde. Er komt wel extra ruimte om goederen te kunnen op- en overslaan. Dat vertaalt zich vooral in het efficiënter kunnen gebruiken van onze home terminal.

Bewonersavond op donderdag 11 november 2021 in Meeting House te Dordrecht.

Om onze plannen toe te lichten organiseert ZHD een bewonersavond. Deze vindt plaats op donderdag 11 november 2021 vanaf 19.30 uur in Meeting House aan de Johan de Wittstraat 2 in het centrum van Dordrecht.

Tijdens deze bijeenkomst geven wij een toelichting en bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Daarnaast informeren wij de aanwezigen over het vervolgproces. Op de bewonersavond zijn tevens medewerkers van Gemeente Dordrecht en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Indien u deel wilt nemen aan de bewonersavond, dan kunt u zich tot uiterlijk 10 november 2021 aanmelden door een een email sturen naar info@zhd.nl, onder vermelding van “aanmelding bewonersavond”.  Voor eventuele vragen kunt u tevens een email naar dit adres sturen.